JM Tieto Kauppalehti loi kilpailukykyä ICTexpo 2016 -tapahtumassa

02.05.2016
JM Tieto Kauppalehti loi kilpailukykyä ICTexpo 2016 -tapahtumassa

JM Tieto Kauppalehti osallistui 27.–28.4.2016 Easyfairsin järjestämään ICTexpo-tapahtumaan Helsingin Messukeskuksessa. ICTexpo on IT-alan ammattitapahtuma, jossa liiketoimintajohto, IT-päättäjät ja IT-ratkaisuja tarjoavat yritykset kohtaavat toisensa.

Osaston lisäksi JM Tieto Kauppalehti oli näkyvillä järjestämässään Iltapäiväseminaarissa tapahtuman toisena päivänä, jossa liiketoimintajohtaja Marko Viljanen ja myyntijohtaja Turkka Yli-Hakala kertoivat asiakastietämyksen tärkeydestä.

Marko Viljanen kertoi yrityksen tavoitemarkkinan valinnan tärkeydestä ja havainnollisti esimerkein millaisia tuloksia tarkalla rajaamisella saadaan aikaan. Viljanen painotti, kuinka suurin markkinointi- ja myyntipanostus tulisi laittaa juuri tähän tarkoin valittuun pieneen kohderyhmään, jossa ostopotentiaali on korkea, sen sijaan että panos jaettaisiin tasaisesti kaikkien asiakassegmenttien kesken.

Turkka Yli-Hakala jatkoi Viljasen jälkeen seminaarissa asiakastietämyksen tärkeyttä korostamalla. Yli-Hakala kertoi, että yrityksen pitäisi pystyä määrittelemään konkreettisilla kriteereillä millaisia asiakkuuksia yrityksen on järkevä tavoitella. Tällä tavoin aikaa ja resursseja ei tuhlattaisi kannattamattomiin asiakkuuksiin.

Seminaari keräsi kiinnostuneita kuulijoita paikalle, sillä kilpailuedun synnyttäminen on luonnollisesti olennainen osa mitä tahansa liiketoimintaa. Kuten Viljanen totesi esityksessään: onko yritykselläsi varaa olla ilman, viitaten crm-konseptiin jossa yritykselle rakennetaan toimiva liiketoimintaympäristö tarkkaan valitun ja hyvin perustellun tavoitemarkkinan ympärille.