Miksi Alma Media myy CRM-järjestelmiä?

29.03.2017 | Riikka Lemminki
Miksi Alma Media myy CRM-järjestelmiä?

Tiesitkö, että Alma Media on myös varteenotettava CRM-toimittaja?

Syynä on muuttunut maailma, jossa on pakko rikkoa perinteisiä toimialarajoja. Vakuutusyhtiöillä on omia sairaaloita ja teleoperaattorit välittävät videoita. Myös media-alan on ollut pakko muuttaa toimintaansa, jotta asiakkaita voidaan palvella paremmin.

Yli 100 vuotta tärkeimpänä yritystiedon jakajana

Alma Median omistama Kauppalehti on yli sata vuotta auttanut suomalaisia yrityksiä sekä yritysjohtoa menestymään tuottamalla sille arvokasta tietoa markkinoista. Kauppalehden ympärille on syntynyt merkittäviä tietopalveluita, joiden avulla analysoidaan markkinoita, asiakaskuntaa sekä kohdennetaan viestintää.

Kauppalehden roolina on aina ollut sekä kerätä, että jakaa tietoa yrityspäättäjien avuksi. Siksi Alma Medialle on ollut looginen askel ottaa tuotealikoimaansa myös asiakastiedon hallintajärjestelmä, jonka kautta voidaan yhdistää Kauppalehden tuottama tieto yrityksen itse keräämään hiljaiseen tietoon.

Kauppalehden tuottaman taustatiedon kautta saadaan parempi ulottuvuus mm. asiakkaan arvoon vaikuttaviin taustamuuttujiin, taloudellisiin lukuihin sekä voidaan automatisoida asiakastietojen päivitys. Asiakashallintajärjestelmän kautta hiljaista tietoa myös saadaan yhdistettyä ja jaettua kaikkialle organisaatioon. Mitä enemmän tietoa pystytään hyödyntämään ja yhdistämään, sitä enemmän syntyy myös uutta tietoa.

Kotimainen CRM-teknologia

Alma Media on valinnut CRM toimittajakseen osaomistamansa kotimaisen CRM-servicen, jolla on asiakkaita jo yli 50 maassa, ja jonka toiminta on voimakkaassa kasvussa. CRM-service teknologia eroaa muista CRM-järjestelmistä ainutlaatuisen käyttäjäyhteisönsä kautta. Kaikki järjestelmään asiakkaiden toimesta tehtävä kehitystyö hyödyttää yhteisön jäseniä ja uudet toiminnallisuudet voidaan ottaa käyttöön pääkäyttäjän toimesta.

Itse teknologia ei ratkaise kuitenkaan yhdenkään yrityksen ongelmia ja siksi Alma Media on panostanut voimakkaasti asiantuntijaverkostoonsa, joka kulkee nimellä Alma Talent CRM. Teknologian, yritystiedon ja liiketoiminta-asiantuntijoiden yhdistelmällä Alma Talent CRM auttaa asiakkaitaan muuttaman tiedon asiakkaidensa kilpailutekijäksi.

Riikka Lemminki

Riikka Lemminki